dimanche 11 novembre 2012

Les 600 mots essentiel pour se débrouiller en roumain


Cette liste a été créée sur base des 600 mots les plus utilisés (du point de vue de la densité dans la langage parlé) de la langue française.

Ils sont une excellent base pour se débrouiller en roumain.

Les formes de l'adjectif présentées sont celles du nominatif/accusatif indéfini.

Les verbes : infinitif, participe passé.Français  Roumain 
bleu (adj) albastru,albastră, albaştri, albastre
super  super 
autre  alt, altă, alţi, alte
bizarre (adj)  ciudat,ciudată ,ciudaţi ,ciudate 
difficile  (adj) dificil, dificilă, dificili, dificile
drôle (adj) amuzant, amuzană ,amuzanţi ,amuzante 
étrange (adj) ciudat,ciudată ,ciudaţi ,ciudate 
facile, léger (adj) uşor, uşoară, uşori, uşoare
sérieux (adj) serios, serioasă, serioşi, serioase
imposşible  imposibil
jeune (adj) tânăr, tânără, ţineri, ţinere
juste  doar
libre (adj) liber, liberă, liberi, libere/gratuit
malade (adj) bolnav, bolnavă, bolnavi, bolnave
même (adj, pro) acelaşi, aceeaşi, aceiaşi, aceleaşi
pauvre (adj) sârăc,sârăcă ,sârăci ,sârăce
possible posibil
propre (adj) propriu,proprie, proprii
rouge (adj) roşu, roşie, roşii
sale (adj) murdar,murdară ,murdari ,murdare
simple (adj) simplu, simplă , simpli , simple
tranquille (adj) liniştit,liniştită ,linişţiţi ,liniştite
triste (adj) trist,tristă,trisţi,triste
vide  gol, goal, goi , goale
bonne (adj) bun, bună, buni, bune
doux (adj) moale, moale, moi, moi
faux  fals, falsă,falşi ,false
français (adj) Francez, Franţuzoaică , Francezi,Franţuzoaice
gros (adj) mare, mari
heureux (adj) fericit, fericită, fericiţi , fericite
mauvais (adj) rau, reă , răi ,rele
sérieux (adj) serios, serioasă, serioşi, serioase
vieux (adj) vechi, veche, vechi
vrai (adj) adevarat, adevarată, adevaraţi, adevarate
ancien (adj) fost, fostă, foşţi, fost
beau (adj) frumos,  frumosă, frumoşi, frumose
blanc (adj) alb, albă, albi, albe
certain  sigur
bouillant(adj) fierbinte, fierbinţi
cher (adj) scump, scumpă, scumpi, scumpe
clair (adj) clar s'il s'agit d'une couleur deschis 
dernier  Ultim, Ultimă ,Ultimi ,Ultime
désolé  scuze/ îmi pare rau
différent  diferit
droit (adj) drept, dreaptă, drepţi, drepte
entier (adj) întreg, întreagă, întreg
fort (adj) puternic, puternică ,puternici ,puternice
froid (adj) rece, reci
gentil, mignon (adjà drăguţ, drăguţă, drăguţi, drăguţe
grand (adj) mare, mari
haut (adv) sus/înalt/top
humain  uman
important  important, importantă ,importanţi ,importante
joli (adj) frumos,  frumosă, frumoşi, frumose
léger (adj) uşor, uşoară, uşori, uşoare
long (adj) lung, lungă , lungi
meilleur  cel mai bun
mort (adj) mort, moărtă ,moărţi ,moărte
noir (adj) negru, neagră, negri, negre
nouveau (adj) nou, nouă, noi
même Același,aceeași, aceiași, aceleași
petit (adj) mic, mică, mici
plein  plin, plină ,plini ,pline
premier  primul/în primul rând
prêt  gata
prochain  următor, următoare, următori, următoare
quoi  ce
seul  singur,singură ,singuri ,singure
vert  verde, verzi
vivant  viu, vie, vii
aide  ajutor, ajutoare
chef  şef,şefi
enfant (mas) copil, copii
garde  paznic, paznici
gauche  stânga, stângi
geste (neutre) gest, gesturi
livre (fem) carte, cărţi
merci  mulţumesc
ombre (fem) umbrâ, umbre
part (fem) parte, părţi
poche (neutre) buzunar, buzunare
professeur (mas) profesor, profesori
le tour/ la tour  tur, tururi
fois (fem) dată, date
Madame  Doamna, Doamne
paix (fem) pace
voix (fem) voce, voci
affaire (fem) afacere, afaceri
année (mas) an, ani
arme (fem) armă, arme
attention  atenţie
balle (fem) minge, mingi
boîte (fem) cuţie, cuţii
bouche (fem) gura, guri
carte (fem) harta, hărţi
cause  cauza
chambre (fem) cameră, camere
chance  şansa
travail (neutre) lucru, lucruri
classe (fem) clasă,clase
confiance (fem) încredere, increderi
couleur (fem) culoare, culori
cour (fem) curte, curţi
cuisine (fem) bucătărie/ bucătării
dent (mas) dinte, dinţi
droite  dreapta
école (fem) şcoală, şcoli
église (fem) biserică, biserici
envie / desir  (fem) pofta / dorintă, dorinte
épaule (mas) umar, umeri
époque (fem) epoca, epoci
équipe (fem)  echipa, echipe
erreur (fem) eroare, erori
espèce (fem)  specie, specii
face, visage (neu) chip, chipuri
façon (neutre) mod, moduri
faim  foame
famille (fem) familie, familii
femme (fem) femeie, femei
fenêtre (fem) fereastră, ferestre
fête (fem) sărbătoare, sărbătoari
fille (fem) fiică, fiice
fleur (fem) floare, flori
force (fem) forţa, forţe
forme (fem) formă, forme
guerre (neutre) război, războaie
habitude  obicei
heure (fem) oră, ore
histoire (fem) istorie, istorii
idée (fem) idee, idei
image (fem) imagine, imagini
jambe (neutre) picior, picioare
joie (fem) bucurie, bucurii
journée (fem) zi, zile
langue (neutre) limbă, limbi
lettre (fem) scrisoare, scrisori
lèvre (fem) buză, buze
ligne (fem) linie, linii
lumière (fem) lumină, lumini
main (fem) mână, mâini
maison (fem) casă/case
maman  mama
genre (neutre) fel, feluri
marche  mers
merde (neutre) rahat, rahaturi
mère (fem) mama, mame
minute (neutre) minut, minute
musique (fem) muzica, muzici
nuit (fem) noapte, nopţi
odeur (neutre) miros, mirosuri, miroase
oreille (fem) ureche, urechi
parole/mot (neutre) cuvânt, cuvinte
peau (fem) piele, piei
peine (fem) durere, dureri
pensée (neutre) gând, gânduri
personne (fem) persoană,persoane
peur  frică
photo (fem) fotografie, fotografii
pièce (fem) piesa, piese
pierre (fem) piatră, pietre
place (neutre) loc, locuri
police (mas) politist, politişţi
porte (fem) usă, usi
putain  curva
question (neutre) întrebare,întrebări
raison (neutre) moţiv, moţive
réponse (neutre) răspuns, răspunuri
robe (fem) rochie, rochii
route (neutre) drum, drumuri
salle (fem) sala, Sali
scène (fem) scena, scene
seconde  /secund/ în al doilea rând
sécurité (fem) securitate
semaine (fem) săptămâna, săptămâni
situation (fem) situaţie/situaţii
soeur (fem) sora, surori
soirée (fem) seară, seri
Destin (fem) soarta, sorţi
suite (fem)  suită, suite
table (fem) masă, mese
terre  pământ, pământuri
tête (neutre) cap, capete
vérité (neutre) adevăr, adevăruri
ville (neutre) oraş, oraşe 
voiture (fem) maşină, maşini
avis (fem) părere, păreri
bois (fem) pădure, păduri  
bras (neutre) braţ, brăţe
choix (fem) alegere, alegeri
corps (neutre) corp, corpuri
cours (neutre) curs, cursuri
gars (neutre) tip, tipuri
mois (fem) lună, luni
pays (fem) ţară, ţări
prix (neutre) preţ, preţuri
propos  Despre
sens (neutre) sens, sensuri
temps (neutre) timp,timpuri
travers  prin
vieux  vechi, veche
accord (neutre) acord, acorduri
agent (mas) agent, agenţi,agente
amour (fem) dragoste
appel (neutre) appel, apeluri
arbre (mas) copac, copaci
argent (mas) ban, bani
avenir (neutre) viitor
avion (neutre) avion, avioane
bateau (fem) barcă, barci
bébé (mas) copil/ copii
besoin  nevoie
bonheur (fem) fericire, fericiri
bonjour  buna ziua
bord, marge, limite ( fem) margine, margini
travailler  a muncă, muncat
bout, extrémité (fem) capătăi, capătăie
bruit (neutre) zgomot, zgomote
bureau (neutre) birou, birouri
café (fem) cafea, cafele
camp (fem) tabara, tabere
capitaine (mas) căpităn, căpităni
chat (fem) pisicc, pisici
chemin (neutre) drum, drumuri
chéri  drag, dragă, dragi
cheval (mas) cal, cai
cheveux (mas) păr, peri
chien (mas) câine, câini
ciel (neutre) cer, ceruri
client (mas) client,clienţi
cœur (fem) inimă, inimi
coin (neutre) colţ, colţuri
colonel (mas) colonel, colonei
compte (neutre) cont, conturi
ami ( mas) prieten, prieteni
côté (adj) lateral, lateralâ, laterali,laterale
coup (fem) lovitura, lovituri
courant (adj) curent, curentâ, curenţi,curente
début (neutre) început, inceputuri
départ (fem) plecare, plecări
dieu (mas) dumnezeu, dumnezeui
docteur (mas) doctor, doctori
doigt (neutre) deget, degete
doute (fem) îndoială, îndoieli
droit (neutre) drept, drepturi
effet (neutre) efect, efecte
endroit (neutre) loc, locuri
ennemi (mas) inamic, inamică
escalier (fem) scară, scari
esprit (neutre) spirit, spirite
état (neutre) stat, state
exemple (neutre) exemplu, exemple
fait (neutre) fapt, fapte
film (neutre) film, filme
flic (mas) poliţai
fond (neutre) fundal, fundaluri
français  Franceza
frère (mas) frate, fraţi
front, visage (fem) faţa, feţe
garçon  băiăt, băieţi
général  general,generală ,generali ,generale
genre (neutre) gen, genuri
goût (neutre) gust, gusturi
gouvernement (neutre) guvern, guverne
grand (adj) mare, mari
groupe (neutre) grup, grupuri
haut  sus/înalt/top
homme  om
honneur (fem) onoare
hôtel (neutre) hotel, hoteluri
instant (neutre) moment, momente
intérêt (neutre) interes, interese
jardin (fem) grădina,grădini
jour (fem) zi, zile
journal (neutre) ziar, ziare
lieu (neutre) loc, locuri
long (adj) lung,lungă,lungi
maître  mestru, mestruă, maeștri, mestrustre
mari (mas) Soţ,Soţi
mariage (fem) căsătorie,căsătorii
matin (fem) dimineaţă,dimineaţi
médecin (mas) medic, medici
mètre  metru, metri
au milieu de  mijlocul
million (neutre) milion, milioane
moment (neutre) moment, momente
monde (fem) lume, lumi
monsieur  Dl.
mouvement (fem) miscare, miscărie
moyen (neutre) mijloc, mijloace
noir (adj) negru, negră, negri, negre
nouveau (adj)  nou, nouă , noi
numéro (neutre) număr, numere
oeil (mas) ochi
oiseau (fem) pasare, păsări
oncle (mas)  unchi
ordre (fem) comanda, comenzi
papa  tata
papier (fem) hârţie, hârţii
parents (mas)  părinte, părinţi
passage (neutre) pasaj, pasaje
passé (neutre) trecut
patron  patron
petit (adj) mic, mică,mici
peuple (neutre) popor, popoare
pied (neutre) picior, picioare
plaisir (fem) plăcere/plăceri
plan (neutre) plan, plană, planuri
point (neutre) punct, puncte
premier  în primul rând
présent (adj) actual, actuală, actuali, actuale
président  Președinte, Președintă, Președinți, Președinte
prince (neutre)  prins
problème (fem) problema, probleme
quartier (fem) carţier, carţiere
rapport (neutre) raport, raporturi, rapoarte
regard (fem) privire, priviri
repos (fem) odihna
retard  a întârzia, întârziat
retour  retur/reveni
rêve (neutre) vis, vise
revoir  a revedea, revazut
salut  salut
sang (mas) sânge
secret (neutre) secret, secrete
seigneur  lord, lorzi
sentiment (neutre) sentiment, sentimente
service (neutre) serviciu, servicii
seul  singur, singură, singuri, singure
siècle (fem) secol, secole
signe (neutre) semn, semne
silence (fem) tăcere, tăceri
soir (fem) seară, seri
soldat (mas) soldat,soldaţi
soleil (mas) soare, soari
sourire (neutre) zâmbet, zâmbete
souvenir (fem) memorie, memorii
sujet (mas) subiect, subiecte
téléphone (neutre) telefon, telefoane
tout  tot, toată, toaţi, toate
train (neutre) tren, trenuri
travail (fem) lucrare, lucrarări
objet, chose (neutre) lucru, lucruri
vent (neutre) vânt, vânturi
ventre (fem) burtă, burţi
verre  de sţicla
village (neutre) sat, sate
visage (fem) făţă,fete
voyage (fem) călătorie, călătorii
fils (mas) fiu, fii
gens (pluriel) oameni
abandonner  a abandona, abandonat
accepter  a accepta, acceptat
accompagner  a însoţi, însoţit
acheter  a cumpăra cumpărat
adorer  a adora, adorat
agir  a actiona, actionat
aider  a ajuta, ajutat
aimer  a iubi, iubit
ajouter  a adăuga,adăugat
aller  a merge, mers
amener  a aduce, adus
amuser  a se distra, se distrat
annoncer  a anunţa, anunţat
apercevoir  a percepe, perceput
apparaître  a aparea, aparut
appeler  a apela/chema, apelat/chemat
apporter  a aduce, adus
apprendre  a învăţa, învăţat
approcher  a aborda, abordat
arranger  a aranja, aranjat
arrêter  a opri, oprit
arriver  a ajunge/soşi, ajuns/soşit
asseoir  a se aseza, se asezat
assurer  a asigura, asigurat
attaquer  a ataca, atacat
atteindre  a atinge, atins
attendre  a astepta, asteptat
avancer  a avansa, avansat
avoir  a avea, avut
baisser  a scadea, scăzut
battre  a bate, bătut
boire  a bea,  băut
bouger   a mişca, mişcat
brûler  a arde, ars
cacher  a ascunde, ascuns
calmer  a calma, calmat
casser  a rupe, rupt
cesser  a înceta, încetat
changer  a schimba, schimbat
chanter  a cânta, cântat
charger  a încărca, încărcat
chercher  a căuta,căutat
choisir  a alege, ales
commencer  a începe, început
comprendre  a înţelege, înţeles
compter  a număra, numărat
conduire  a conduce, condus
connaître  a cunoaşte,  cunoscut
continuer  a continua, continuat
coucher  a dormi, dormit
couper  a tăia, tăiat
courir  a alerga, alergat
couvrir  a acoperi, acoperit
craindre  a se teme, temut
crier  a striga, strigat
croire  a crede, crezut
danser  a dansa, dansat
décider  a decide, decis
découvrir  a descoperi, descoperit
dégager  a degaja, degajat
demander  a cere, cerut
descendre  a coborî, coborât
désoler  a se scuza, scuzat
détester  a urî, urât
détruire  a distruge, distrus
devenir  a deveni, devenit
deviner  a ghici, ghicit
devoir  a trebui, trebuiut
dire  a spune, spus
disparaître  a dispărea, disparut
donner  a da, dat
dormir  a dormi, dormit
échapper  a scapa, scapat
écouter  a asculta, ascultat
écrire  a scrie, scris
éloigner  a îndeparta, îndepartat
embrasser  a saruta, sarutat
emmener  a duce, dus
empêcher  a împiedica, împiedicat
emporter  a lua, luat
enlever  a elimina, eliminat
entendre  a auzi, auzit
entrer  a intra, intrat
envoyer  a trimite, trimis
espérer  a spera, sperat
essayer  a încerca,încercat
être  a fi, fost
éviter  a evita, evitat
excuser  a scuza, scuzat
exister  a exista, existat
expliquer  a explica, explicat
faire  a face, făcut
falloir  a trebuie, trebuiut
fermer  a închide, închis
filer  a fila, filat
finir  a termina, terminat
foutre  a fute, fut
frapper  a lovi, lovit
gagner  a câsţiga
garder  a păstra, păstrat
glisser  a aluneca, alunecat
habiter  a locui, locuit
ignorer  a ignora, ignorat
imaginer  a imagina, imaginat
importer  a importa, importat
inquiéter  a îngrijora,îngrijorat
installer  a instala, instalat
intéresser  a interesa, interesat
inviter  a invita, invitat
jeter  a arunca, aruncat
jouer  a juca, jucat
jurer  a jura, jurat
lâcher  a elibera, elibarat
laisser  a lăsa, lăsat
lancer  a lansa, lansat
lever  a ridica, ridicat
lire  a citi, citit
maintenir   a mentine, mentinut
manger  a mânca,mâncat
manquer  a lipsi, lipsit
marcher  a umbla, umblat
marier  a căsători, căsătorit
mener  a conduce, condus
mentir  a minti, mintit
mettre  a pune, pus
monter  a urca, urcat
montrer  a arăta,arătat
mourir  a muri, murit
naître  a se naste, nastut
obliger  a forţa, forţat
occuper  a ocupa, ocupat
offrir  a oferi, oferit
oser  a îndrazni, îndraznit
oublier  a uita, uitat
ouvrir  a deschide, deschis
paraître  a apărea, apărut
parler  a vorbi, vorbit
partir  a plecare, plecarut
passer  a trece, trecut
payer  a plăti, plătit
penser  a crede, crezut
perdre  a pierde, pierdut
permettre  a permite, permis
plaire  a plăcea,  plăcut
pleurer  a plânge, plâns
porter  a purta, purtat
poser  a pune, pus
pousser  a împinge, împins
pouvoir  a putea, putut
préférer  a prefera, preferat
prendre  a lua, luat
préparer  a pregăti, pregătit
présenter  a prezenta, prezentat
prévenir  a avertiza, avertizat
prier  a ruga, rugat
promettre  a promite, promis
proposer  a oferi, oferit
protéger  a proteja, protejat
quitter   a lăsa,lăsat
raconter  a spune, spus/a povesţi, povesţit
ramener  a aduce înapoi, adus
rappeler  a reaminţi, reaminţit
recevoir  a primi, primit
reconnaître  a recunaoste, recunaostut
réfléchir  a se gândi, gândit
refuser  a refuza, refuzat
regarder  a privi, privit
rejoindre  a întâlni, întâlnit
remarquer  a remarca, remarcat
remettre  a re-pune, repus
remonter  a reveni, revenit
rencontrer  a întâlni, întâlnit
rendre  a se preda, predat
rentrer   a reîntoarce, reîntors
répéter  a repeta, repetat
répondre  a răspunde,răspuns
reposer  a odihni, odhinit
reprendre  a relua, reluat
ressembler  a asemăna,  asemănat
rester  a rămâne,  rămâs
retenir  a reţine, reţinut
retirer  a retrage, retras
retourner  a reveni, revenit
retrouver  a regăsi,regăsit
réussir  reussi, a reussit
réveiller  a trezi, trezit
revenir  a reveni, revenit
rêver  a visa, visat
revoir  a revizui, revizuit
rire  a râde, râs
risquer  a risca, riscat
rouler  a rula, rulat
sauter  a sări,sărit
sauver  a salva, salvat
savoir  a sţi, sţit -  a cunoaşte, cunoscut
sembler  a părea,părut
sentir  a simţi, simţit
séparer  a separa, separat
serrer  a strânge, strâns
servir  a servi, servit
sortir  a iesi,  iesit
souffrir  a suferi, suferit
sourire  a zâmbi, zâmbit
souvenir  a aminţi, aminţit
suffire  a ajunge, ajuns
suivre  a urmări, urmărit
taire  a tacere, tacerut
tendre  a înţinde, înţins
tenir   a ţine, ţinut
tenter  a încerca, încercat
terminer  a termina, terminat
tirer  a trage, tras
tomber  a cădea, căzut
toucher  a aţinge, aţins
tourner  a întoarce, întors
traîner  a trage, tras
traiter  a trata, tratat
travailler  a munci, muncit
traverser  a traversa, traversat
tromper  a înşela, înşelat 
trouver  a gasi, gasit
tuer  a ucide, ucis
utiliser  a folosi, folosit
valoir  avaloriza, valorizat
vendre  a vinde, vândut
venir  a veni, venit
vivre  a trai, trait
voir  a vedea, văzut
voler  zbura, sburăt
vouloir  vrea, vrut