dimanche 11 novembre 2012

Les nombres en roumain

zero 
 
unu/una 
 
doi/două 
 
trei 
 
patru 
 
cinci 
 
şase 
 
şapte 
 
opt 
 
nouă 
 
10 
zece 
 
11 
unsprezece 
 
12 
doisprezece/douăsprezece 
 
13 
treisprezece 
 
14 
paisprezece 
 
15 
cincisprezece 
 
16 
şaisprezece 
 
17 
şaptesprezece 
 
18 
optsprezece 
 
19 
nouăsprezece 
 
20 
douăzeci 
 
21 
douăzeci şi unu/una 
 
22 
douăzeci şi doi/două 
 
23 
douăzeci şi trei 
 
30 
treizeci 
 
40 
patruzeci 
 
50 
cincizeci 
 
60 
şaizeci 
 
70 
şaptezeci 
 
80 
optzeci 
 
90 
nouăzeci 
 
100 
o sută 
 
200 
două sute 
 
300 
trei sute 
 
1000 
o mie 
 
2000 
două mii 
 
1 000 000 
un milion 
 
numéro _____ (train, bus, etc.
numărul _____ 
 
demi 
jumătate 
 
moins 
mai puţin (comparatif), minus (opération arithmétique)
 
plus 
mai mult (comparatif), plus (opération arithmétique)

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire